Rak oskrzeli

Znaczny wzrost częstości występowania raka oskrzeli w ostatnim trzydziestoleciu jest faktem. U mężczyzn rak oskrzeli wysunął się zdecydowanie na pierwsze miejsce. Przyczyny tego zjawiska są ściśle powiązane z patogenezą tych nowotworów. Zagrożenie rakiem oskrzeli istnieje przy wykonywaniu wielu zawodów. Górnicy zatrudnieni przy wydobywaniu radioaktywnej rudy uranu i kobaltu są narażeni na ten nowotwór. Przed wprowadzeniem indywidualnej kontroli radioaktywności środowiska pracy dla każdego robotnika blisko połowa górników ginęła z powodu raka oskrzeli. Ryzyko zachorowania znacznie wzrasta wśród robotników trwałe zatrudnionych w przemysłach wymagających obróbki azbestu, w wytwórczości wymagającej ustawicznego stykania się z chromianami, pyłami bądź parami związków arsenu lub niklu. U zatrudnionych w rafineriach ropy naftowej, a także przy asfaltowaniu czynnikiem rakotwórczym są zawarte w tych produktach pochodne antracenu, a zwłaszcza 3,4rzadziej płaskonabłonkowego. Małe ognisko nowotworowe, nie przekraczające średnicy 3 cm, z reguły jest zlokalizowane w częściach obwodowych płuca pod opłucną, w miejscu ograniczonego włóknienia zwykłe ściągającego miąższ płucny. Stosunkowo szybko daje przerzuty do węzłów chłonnych wnęki płucnej, a następnie drogą naczyń krwionośnych. Stąd konieczność stałej kontroli radiologicznej osób, u których w przebiegu różnych procesów chorobowych doszło do powstania „blizny płucnej”. Stwierdzenie najmniejszych zmian w bliźnie jest sygnałem dla lekarza do bardziej energicznych poczynań. Wydaje się, że rak blizny płucnej występuje znacznie częściej niż podają to dane statystyczne.

Comments are closed.

Szukaj

Kalendarz

Lekarz pierwszego kontaktu

    Lekarz pierwszego kontaktu to zwykle internista, który posiada specjalizacje będąca dopiero wstępem do innych specjalności. Jednym słowem, każdy specjalista musiał być kiedyś internistą. Nie ma możliwości, aby od razu zrobić specjalizacje na przykład z neurologii. Jest jednak wielu lekarzy, którzy na tej pierwszej specjalizacji pozostają , ponieważ praca na poziomie ogólnym, daje im bardzo dużo satysfakcji. Najwięcej internistów, jest więc w przychodniach rodzinnych, zarówno publicznych jak i tych prywatnych. Internista w Gdańsku, mówi, ze bycie lekarzem pierwszego kontaktu pozwala na to, by każdy dzień ich pracy był inny, Codziennie badają bowiem, innego pacjenta, a dolegliwości sa bardzo różne. Odpowiedzialność jaka spoczywa na tych specjalistach, jest jednak bardzo duża. Każda dolegliwość wymaga bowiem odpowiedniej diagnozy.

    To w gabinecie rodzinnym, zapadają pierwsze decyzje o dalszych konsultacjach, w przypadku podejrzenia poważniejszych chorób. To tu, wystawiane sa skierowania na dalsze, bardziej szczegółowe badania. Lekarz internista, opiera się przede wszystkim na badaniach laboratoryjnych krwi. Niemal w każdej przychodni rodzinnej, znajduje się podstawowe laboratorium. Dzięki temu, po kilku godzinach, specjalista ma już wgląd do wyników. Czasami, utrzymuje kontakt telefoniczny ze swoimi pacjentami, aby jak najszybciej wprowadzić odpowiednia terapie farmakologiczna. Lekarz rodzinny, który jest internistą, odpowiedzialny jest więc za pierwsza diagnozę pacjenta. Jeśli dokona tego w sposób niewłaściwy, konsekwencje mogą być bardzo tragiczne. To lekarz pierwszego kontaktu, musi ocenić, czy dolegliwości mogą być objawem, na przykład zmian nowotworowych. Jeśli takie jest jego przypuszczenie, powinien on niezwłocznie skierować pacjenta, na dalsze konsultacje u specjalisty. Interniści przyjmują tez w gabinetach prywatnych. Niestety, wizyty sa tutaj płatne i kształtują się w granicach od 50 zł do nawet 100 zł, w zależności od lokalizacji gabinetu. Jeśli chcemy skorzystać z porad internisty, w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, nie musimy mieć do niego skierowania.